Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

Tytus Niewiedział

Absolwent Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz studia aktorskiego STA, obecnie student ASP na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną, “od urodzenia” grający na skrzypcach. W czasie wieloletniej pracy z młodzieżą, przy prowadzeniu koncertów czy zajęć naukowych, poprzez odkrywanie roli klauna
lub animatora-konferansjera, wypracował w sobie elastyczność i nieskończone pokłady empatii dla młodych odkrywców.

Z osobistych zainteresowań wymienić można film i tworzenie scenariuszy – umiejętność, którą nieprzerwanie rozwija od kilku lat. Istotny jest dla niego samorozwój i kompleksowe podejście do rozwijania talentów. Spełnia się w sztuce oraz działaniach performatywno-muzycznych. W relacjach z drugim człowiekiem najważniejsze są dla niego emocje i wrażliwość. Ciekawy życia, pomysłowy i otwarty, nie ma dla niego nieistotnych działań, każda zmiana nastrojów, każdy ruch i każdy pomysł jest częścią czegoś większego, co warto zgłębić i przeanalizować