Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

JAK PRACUJEMY? cz. 1

W Everest podchodzimy do edukacji całościowo. Łączymy teorie i metody, które już teraz rządzą na wielu płaszczyznach życia. Holistyczny punkt widzenia? Tak! Czerpiemy z pedagogiki Waldorfskiej. Nabywanie wiedzy poprzez doświadczanie, brak ocen czy nastawienie na spontaniczny rozwój to tylko niektóre dobra płynące z tego nurtu. Jesteśmy zwolennikami metod rozwoju osobistego jakimi są coaching, mentoring i tutoring. Z każdej z nich zebraliśmy garść technik, z których stale czerpiemy min.: rozwijanie potencjału poprzez regularne spotkania z konsultantem, dbanie o rozwój i komfort emocjonalny podopiecznego podczas spotkań, nastawienie na realizację jego wizji i marzeń, rozpoznanie oraz wsparcie osobistego sposobu nabywania wiedzy. Konsultant pomaga młodej osobie odnaleźć jej wyjątkowość i potencjał. Skupienie na mocnych stronach jest z kolei domeną psychologii pozytywnej, która znajduje ważne miejsce w budowaniu naszej filozofii. Nieodłącznym elementem pracy naszego zespołu są doświadczenia – te prywatne i zawodowe. Wspólnie wypracowane przekonania i wartości przekazujemy naszym podopiecznym.

Z podopiecznymi pracujemy w relacji “jeden na jeden”. Uznajemy, że relacja indywidualna sprzyja rozwojowi cennych umiejętności takich jak: nauka myślenia, budowanie własnej opinii, kształtowanie kryteriów dzięki którym odróżnia się prawdę od fałszu. Już sam fakt spotkania we dwoje przekazuje młodej osobie komunikat “jestem ważny”. Podczas spotkań omawiane są wyniki pracy, relacja indywidualna daje możliwość szczerej i wnikliwej dyskusji na ich temat. Jest tu miejsce na wzajemne zadawanie pytań, wyrażanie własnego zdania, argumentów i wartości jest standardem. Konsultant jest towarzyszem podopiecznego, jest uwrażliwiony na jego potrzeby, na to co dzieje się z nim w sferze edukacyjnej a także osobistej. Uwaga skierowana na nastroje ma wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej co ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie w obszarach edukacyjnych.

A.W.