WPISOWE WRAZ Z BADANIEM DIAGNOSTYCZNYM 400 zł + VAT/jednorazowo:

  • wywiad + formularze diagnostyczne

  • opracowanie profilu podopiecznego

  • przedstawienie wyników i wniosków rodzicom i podopiecznemu na spotkaniu z psychologiem

USŁUGA EVEREST  200 zł + VAT/miesiąc:

  • stała opieka Konsultanta Edukacji Spersonalizowanej

  • spotkania “JEDEN NA JEDEN”

  • ewaluacja spotkań “JEDEN NA JEDEN”

  • wyszukiwanie i dopasowywanie odpowiednich zajęć pozaszkolnych: nauczycieli, mistrzów, warsztatów, kursów

  • ewaluacja skuteczności zajęć pozaszkolnych

  • dbanie o ciągły rozwój Podopiecznego

  • tworzenie indywidualnych harmonogramów poszukiwania ścieżki edukacyjnej


Ilość i częstotliwość w. w. działań wchodzących w skład Usługi Everest jest dostosowywana indywidualnie względem każdego Podopiecznego.