O CO TUTAJ CHODZI?

Czy jesteśmy nauczycielami? Nie. Wychowawcami? Bywamy. Pedagogami? Nie, ale jedno z nas otrzyma niebawem dyplom. A może jesteśmy psychologami? Coachami? Doradcami bądź tutorami czy mentorami? Na każde z tych pytań nie ma łatwej, jednoznacznej odpowiedzi.

Każda z osób należących do zespołu jest inna, znacząco różna od pozostałych. Dzielą nas zainteresowania, doświadczenia. Łączy wspólna perspektywa patrzenia na człowieka - pełnego potencjału, możliwości i szans.

Fascynuje nas praca z młodymi ludźmi, ponieważ wierzymy, że każda ilość poświęconej im uwagi i czasu zwróci się ze zwielokrotnioną siłą. Efektem naszego zaangażowania jest satysfakcja - nasza oraz naszych Podopiecznych.

Opieramy naszą pracę na diagnostyce predyspozycji i preferencji, które mogą (lecz niestety nie muszą) być ze sobą tożsame. Z pragmatyzmem podążamy za pasjami. Poszerzamy perspektywy patrzenia na zainteresowania. Szukamy i podpowiadamy. Zachęcamy do samodzielności w poszukiwaniach i testowania tego, co dotychczas nieznane. Przyglądamy się trudnościom jednocześnie starając się je sprawnie przeformułować. Trenujemy mocne strony i pomagamy je dostrzec.

Celem naszej pracy jest zachęta do refleksyjności i twórczego myślenia o sobie. Zakładamy, że pobudzenie uważności na samego siebie i otaczający nas świat nadaje kierunek dla dalszego rozwoju.

Nie ma nic cenniejszego niż praca, która daje poczucie sensu.


p.b.