Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

Czyli o pozytywym spojrzeniu na….

Z czym kojarzy się słowo diagnoza? – wzbudza pozytywne emocje czy raczej budzi niepokój np. związany z wizytą u lekarza? Czy cieszy Was myśl o zapoznaniu się z jej wynikami?! 

W trakcie współpracy z rodzicami i nastolatkami dowiadujemy się, że budziło (do tej pory) raczej niekorzystne emocje… Chcąc odczarować to skojarzenie zwracamy się dziś do Was z własnymi odczuciami na ten temat.

Przede wszystkim w Everest nie musicie obawiać się wyników:) – tutaj “badamy” to co w nastolatku jest najlepsze – a więc proces diagnostyczny niesie ze sobą ekscytację związaną z odkrywaniem przez dziecko swoich naturalnych predyspozycji i szukaniem pozaszkolnej drogi rozwoju, do której wykazuje chęci i zaangażowanie:) Jasne – czasem trzeba je pobudzić – i to właśnie nasze zadanie!:)

Dla nas (konsultantów, psychologów i całego Everestu) to właśnie od diagnozy początek swój ma przygoda związana z pozaszkolnym rozwojem, poszukiwaniem pasji i rozwijaniem mocnych stron nastolatka! 

Dziecko + Psycholog = Synergia

Czy w pracy w grupie czy w parze korzystamy z synergii? A jeżeli tak to na jakie korzyści możemy liczyć? 

Synergia to dążenie do sukcesu przy wsparciu innych osób, to dzielenie się swoimi umiejętnościami i wiedzą, to motywowanie innych do dalszej pracy. Wspólne działanie dodaje pewności siebie, uczy nieszablonowego myślenia, inspiruje do nieoczywistych rozwiązań, ćwiczy umiejętność komunikacji w zespole. W Everest podczas procesu diagnostycznego kierujemy się hasłem: synergia = rozmowa psychologa i dziecka. Tworzymy relację “na równi” dziecko-psycholog, dbamy o atmosferę otwartości. Współdziałanie i przekazywanie sobie pozytywnych bodźców to kluczowe dla naszego procesu diagnostycznego.

Rolą psychologa jest wskazanie naturalnych predyspozycji nastolatka, jego mocnych stron, obszarów działań w których czuje się najlepiej. W końcu każdy z nas ma swoje “supermoce”, które warto poznać, zaprzyjaźnić się z nimi i móc z nich umiejętnie i z satysfakcją korzystać:)bn-15.png

PROFIL PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ NASTOLATKA

Diagnostyka oparta na trzech spotkaniach z psychologiem, przeprowadzona w atmosferze otwartości, pozwoli Twojemu dziecku odkryć pełnię jego możliwości i potencjału.

Diagnoza służy do wskazania silnych stron dziecka, bada m.in. predyspozycje: językowe, matematyczno-logiczne, opiekuńczo-usługowe, uzdolnienia w takich obszarach jak umiejętność koncentracji uwagi, pamięć operacyjna, uważność oraz postawę twórczą bądź odtwórczą. Diagnoza wskazuje zarówno preferowany styl uczenia się, jak i preferowane warunki i kierunki nauki.