Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

NASZA DZIAŁALNOŚĆ W SZKOŁACH – WARSZTATY Z MNEMOTECHNIK

Znacie nas z tego, że pracujemy indywidualnie, nie wiecie jednak, że prowadzimy też bezpłatne warsztaty grupowe w szkołach podstawowych na terenie całej Warszawy. Ich tematyka jest ściśle związana z zagadnieniami, które pojawiają się w naszej pracy: sposoby radzenia sobie ze stresem, efektywne uczenie się czy motywacja.

W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy jedną z pobliskich szkół podstawowych SP nr 373 im I. Paderewskiego, a z uwagi na to, że zbliżają się egzaminy końcowe tematem warsztatów, które tam przeprowadziliśmy, były mnemotechniki – techniki efektywnego uczenia się. Wzięli w nich udział uczniowie klas 8 oraz III klas gimnazjalnych. W trakcie dwugodzinnych warsztatów poruszaliśmy kwestię tego, w jaki sposób się uczymy oraz jak w tym czasie pracuje nasz mózg. Proponowana przez nas technika burzy mózgów, czerpanie z własnych doświadczeń, udzielanie wskazówek i informacji, które mogą być pomocne, zostały przyjęte przez młodzież z dużym zainteresowaniem. Uczniowie pracując cyklem Kolba, czyli nauką poprzez doświadczenie, refleksję, wiedzę (teoria) i zastosowanie mogli odpowiedzieć sobie na pytania: “Po co się uczę?”, “Jak to robię?”, “Do czego ta nauka jest mi potrzebna?” “Co było dobre, a co można poprawić i robić jeszcze lepiej?” Dzięki temu dostrzegli korzyści z uczenia się i mieli większą motywację do poznania teorii. Uczniowie chętnie brali udział w warsztatach i aktywnie tworzyli je razem z nami. Częste pytania i wątpliwości były przejawem ich ciekawości, przez co zajęcia przeobrażały się  kreatywne i konstruktywne dyskusje.

W drugiej części warsztatów skorzystaliśmy z twórczego potencjału młodzieży i pokazaliśmy im, jak mogą go wykorzystać w praktyce. Tworzenie własnych notatek do zapamiętywania niezrozumiałych, dużych partii materiału, stosowanie mapy myśli, kreatywne przypominanie sobie dat, wzorów i liczb często wywoływały wśród uczniów ekscytację. Zadania te przemieniały się w konkursy na coraz to ciekawsze i bardziej oryginalne rozwiązania. Wielokrotnie na naszych twarzach gościły uśmiechy, ponieważ czuliśmy, że uczniowie rozumieją sens naszych zajęć i dostrzegają  ich przydatność podczas nauki, z którą nie zawsze jest im po drodze.