Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

KIM JEST KONSULTANT?

Opowiedzieliśmy Wam trochę o naszej idei i założeniach, znacie profil naszych podopiecznych…kim są z kolei “Konsultanci Edukacji Spersonalizowanej”? Na czym polega ich współpraca z podopiecznymi?

Konsultant obok bycia specjalistą w swoim obszarze zawodowym, jest przede wszystkim specjalistą od uruchamiania zasobów nastolatka. Spotkania z konsultantem odbywają się na Saskiej Kępie średnio raz w miesiącu. Na podstawie osobistych celów powstaje spersonalizowana ścieżka edukacyjno/rozwojowa na bieżąco wspierana oraz modyfikowana. Konsultant jest nastawiony na wspólne odkrywanie oraz realizację wizji przyszłości podopiecznego. Wspiera proces uczenia się, pomaga najpierw odnaleźć, a następnie zmaksymalizować potencjał i doskonalić umiejętności. Zachęca do inspirujących lektur, jest towarzyszem dyskusji, stymuluje do autorozwoju. Zadając odpowiednie pytania umożliwia podopiecznemu zwiększać samoświadomość, skłania go do refleksji, uczy analizować i samodzielnie rozwiązywać problemy. Dba o rozwój i komfort emocjonalny, już sam indywidualny kontakt z konsultantem jest dla podopiecznego rozwojowy, uczy budowania zdrowej relacji. Dzięki wysoko rozwiniętym kompetencjom interpersonalnym konsultant potrafi stworzyć z podopiecznym relację partnerską dając mu wolność wypowiedzi, interpretacji, opinii. Jest w pełnym porozumieniu i zgodzie z podopiecznym. Konsultant edukacji spersonalizowanej nie jest zatem nauczycielem, ani korepetytorem (bliżej mu do wychowawcy). Jest osobą, która pośredniczy pomiędzy podopiecznym a mentorami, ale o nich następnym razem 🙂

A.W