Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

PO KOLEI…

Proces edukacji spersonalizowanej dzielimy na kilka etapów.

Poznajmy się

Na wstępie rozmowa zapoznawcza. Zainteresowaną osobę wraz z rodzicem zapraszamy na krótkie, 30minutowe spotkanie. Młoda osoba wraz z konsultantem spędzają czas na luźnej rozmowie zapoznawczej i aktywności pobudzającej do samopoznania. Rodzic z kolei zostaje wprowadzony w szczegóły procesu. Zależy nam na tym, aby nastolatek podjął decyzję o przystąpieniu do programu edukacji spersonalizowanej samodzielnie, bazując na próbce tego co realnie będzie działo się w trakcie procesu edukacyjnego. Oba spotkania odbywają się zatem w zaciszu dwóch osobnych, ale sąsiadujących ze sobą pracowni. Po zakończeniu spotkania zapoznawczego dajemy Państwu czas do namysłu po czym kontaktujemy się w ustalonym wspólnie dniu.

No to zaczynamy!

OK. mamy Waszą pozytywną decyzję… 🙂 Teraz czas na zaaranżowanie spotkania z naszą psycholog Pauliną. Ten etap pozwala nam wstępnie ustalić kierunek dalszej pracy pod kątem predyspozycji czy preferencji podopiecznego.

Poszukiwanie

Po spotkaniach wstępnych przychodzi moment na realną pracę nastolatka z dopasowanym do niego konsultantem edukacji spersonalizowanej. Już podczas pierwszego kontaktu tworzą się zalążki relacji, na której w dużej mierze opierać się będzie efektywność współpracy tej dwójki. Częstotliwość spotkań zostaje ustalona indywidualnie. W pierwszej fazie próbujemy…różnych dziedzin i dyscyplin, sprawdzamy w czym podopieczny czuje się dobrze, na jakich płaszczyznach mógłby szeroko rozwinąć skrzydła. Mocne strony zostają uwypuklone, podopieczny wypracowuje w sobie również narzędzia pozwalające na radzenie sobie z trudnościami i przezwyciężenie ich.

Moja ścieżka edukacyjna

Podopieczny jest na właściwej ścieżce edukacyjnej. Stałe zajęcia dodatkowe są sprecyzowane – ich zestaw kształci podopiecznego kompleksowo w danym kierunku. W procesie rozwija się dwutorowo ponieważ podczas zajęć dodatkowych nabywa umiejętności twardych, ściśle związanych z indywidualnymi predyspozycjami, a podczas spotkań z konsultantem szlifuje swoje kompetencje osobiste tzw. miękkie. Konsultant służy pomocą w uporządkowaniu tygodniowego grafiku, dba o bezkolizyjność zajęć, ich logistykę, weryfikuje rzetelność zajęć dodatkowych…w końcu całościowo “ogarniamy edukację pozaszkolną” 🙂

A.W.